Γκίκας Α. Χαρδούβελης
 


 Βιογραφικό Σημείωμα

 Ακαδημαϊκές Δημοσιεύσεις

 Οικονομική Ανάλυση

 Άρθρα στον Τύπο

 Ομιλίες/Παρουσιάσεις

 Ακαδημαϊκή Διδασκαλία
 
 Συλλογή Φωτογραφιών


 Συνδέσεις

 Επικοινωνία

 Κεντρική

 

Δημοσιεύσεις


Καθηγητής Γκίκας Α. Χαρδούβελης

Πίσω στην Οικονομική Ανάλυση
Δημοσιεύσεις

«Κύπρος: Πως θα ξεπεραστεί η κρίση»
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης,
Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος 9, Τεύχος 1, Ιανουάριος 2014 (γλώσσα: αγγλικά)

"Η Ελλάδα μετά την κρίση",
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης,
Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος 8, Τεύχος 4, Απρίλιος 2013

"Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης",
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης, Θεοδόσιος Σαμπανιώτης
Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος 7, Τεύχος 2, Ιούλιος 2012

"Η ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση και η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης",
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης,
Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος 6, Τεύχος 2, Φεβρουάριος 2011

"Actions for a less procyclical financial system",
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης,
: Economy & Markets, Eurobank Research, Τόμος 5, Τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2010

Η Ελληνική Οικονομία και το Πρόγραμμα Σταθερότητας,
Συγγραφείς: Γκ. Χαρδούβελης, Δ. Μαλλιαρόπουλος, Πλ. Μονοκρούσος, Τα.Αναστασάτος, Θ.Σταματίου, Θ. Σαμπανιώτης,
Economy & Markets, Eurobank Research, Τόμος 5, Τεύχος 3, Ιουν.2010

A severe sovereign debt crisis triggers aggressive fiscal measures,
Συγγραφείς: Γκίκας Χαρδούβελης, Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος, Πλάτων Μονοκρούσος, Τάσος Αναστασάτος, Θεόδωρος Σταματίου, Θεοδόσιος Σαμπανιώτης,
Greece Macro Monitor, Μάρ

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές,
Συγγραφείς: Γκ.Χαρδούβελης, Τ.Κολλίντζας, Μ.Ψαλιδόπουλος, Ν.Καραμούζης,
Τέυχος 8: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙV, Δεκέμβριος 2009

Greek Macro Monitor: Twin deficits threaten medium-term macroeconomic stability
Authors: G.Hardouvelis, P.Monokrousos, T.Stamatiou, Νοέμβριος 2009

New Europe Economic Review
Authors:G.Hardouvelis, I.Gkionis, S.Kanellopoulou, S.Drakopoulou
Issue:August 2009

Is Bulgaria's Currency Board sustainable?
Authors:G.Hardouvelis, P.Monokroussos,
Issue:Economy & Markets, Eurobank Research, Vol.4, Issue 7, July 2009

Η Νέα Παγκόσμια Οικονομία: Προοπτικές & Προκλήσεις,
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Κ.Βορλόου
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙΙ, Τεύχος 7, σελ. 1-9, Ιούλιος 2008

Effects of world economic slowdown increasingly evident
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, P.Monokroussos, C.Papadopoulos, T.Anastasatos, C.Vorlow, T.Sabaniotis
Τεύχος:Greece: Macro Monitor, Eurobank Research, July 2008

Μελλοντικές Τάσεις στο Διεθνές Εμπόριο και τις Μεταφορές
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Τ.Αναστασάτος, Κ.Βορλόου, Τ.Ευθυμιάδης
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙΙ, Τεύχος 4, σελ. 1-20, Απρίλιος 2008

Special edition on Cyprus Economy
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, C.Vorlow, E.Davradakis, E.Georgopoulos,I.Gkionis, Th.Sabaniotis
Τεύχος:Economy & Markets, Eurobank Research, vol.ΙΙ, Issue 9, pp. 1-32, November 2007

Μακροοικονομική Διαχείριση και η Ανάγκη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων μετά την Είσοδο στη Νομισματική Ένωση,
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης
Τεύχος: Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 8, σελ. 1-26, Οκτώβριος 2007

Greece: Macro Monitor-A Quarterly Review of the Greek Economy
Συγγραφείς:G.Hardouvelis P.Monokroussos, C.Papadopoulos, C.Vorlow, Th.Sabaniotis
Τεύχος:Greece:Macro Monitor, Eurobank Research, October 2007

Macroeconomics Management and the Post EMU Need for Structural Reforms in Greece
Συγγραφείς:G.Hardouvelis
Τεύχος: (summary of the original article in Greek), Economy & Markets, October 2007, Eurobank Research, vol. II (8), pp. 1-18.

Οι Αντιλήψεις για τον Πληθωρισμό και η Επίδραση του Ευρώ
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Ο. Κοσμά, Ε. Σιμιντζή
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 5, σελ. 1-19, Ιούνιος 2007.

Economic trajectory remains favorable but imbalances grow
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, P.Monokroussos,C.Papadopoulos, C.Vorlow, Th.Sabaniotis
Τεύχος:Greece; Macro Monitor, 2nd Quarter, May 2007

Ο Πληθωρισμός για διαφορετικές Εισοδηματικές Τάξεις και η Εισαγωγή του Ευρώ
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Ο. Κοσμά, Ε. Σιμιντζή
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος ΙΙ, Τεύχος 3, σελ. 1-18, Απρίλιος 2007

The Differential Rate of Inflation between the Poor and the Rich following the Introduction of the Euro
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, O.Kosma, E.Simintzi
Τεύχος:3, Τόμος 2, Απρ. 2007(summary of the original article in Greek)

Ο Προϋπολογισμός του Κράτους και οι αποκλίσεις στην εκτέλεσή του
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης,Θ.Σαμπανιώτη, Μ.Δαβραδάκη
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος Ι, Τεύχος 9, σελ. 1-36, Δεκέμβριος 2006

The Greek Banking System in 2006: Comparative Perormance
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, I.Lekkos, E.Simintzi
Τεύχος:Greek Banking Review:Annual report on the Greek Banking Sector, November 2006

Greece: Macro Monitor - 2006 Outlook
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, P.Monokroussos,C.Papadopoulos, I.Lekkos, C.Vorlow
Τεύχος:Macro Monitor, Eurobank Research, February 2006

Είναι υπερτιμημένη η αγορά ακινήτων; Διεθνείς τάσεις και επενδυτικές ευκαιρίες
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Μ.Δαβραδάκης
Τεύχος:Οικονομία & Αγορές, Eurobank Research, Τόμος Ι, Τεύχος 1, σελ. 1-15, Φεβρουάριος 2006.

Η εμπειρία της Ιρλανδίας και διδάγματα για την Ελλάδα: Σύνοψη συμπερασμάτων συνεδρίου,
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης
Στον τόμο: Πηγές Ανάπτυξης: Μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιρλανδίας; σελ. 127-58, εκδόσεις Κέρκυρα, Ιαν.2006

Greece: Macro Monitor - Quarterly Review
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, P.Monokroussos, C.Papadopoulos,M.Davradakis,C.Vorlow
Τεύχος:Macro Monitor, Eurobank Research, September 2005

Χρηματιστηριακές φούσκες και κραχ: Μια πρόταση αντικυκλικής πολιτικής μέσω περιθωρίων ασφαλείας,
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης
σελ. 109-148, στον τόμο: Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, επιμέλεια Γ. Προβόπουλου – Χ. Γκόρτσου, ΕΕΤ-Εκδόσει

Asset Prices and the Need for New Policy Instruments: The Case of Countercyclical Margin Policy, Proceedings of a conference on Monetary Policy, Economic Cycles and Financial Dynamics,
Συγγραφείς:G.Hardouvelis
Journees de la fondation, March 2003

The Impact of Globalization on the Equity Cost of Capital
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, D.Malliaropulos, R.Priestley
Τεύχος:Journees de la Fondation Banque de France October 2001, pp. 87-126.

Risk, Share Performance and Company Size in Greece
Συγγραφείς:D. Malliaropulos, G. Hardouvelis
Τεύχος: Economic & Statistical Bulletin, National Bank of Greece, 1999, vol. 11: 6-14.

The Drachma Exchange rate and its Long-Run Equilibrium Level,
Συγγραφείς:D. Malliaropulos, G. Hardouvelis
Τεύχος:Economic & Statistical Bulletin, National Bank of Greece, January 1998, 9: 6-15.

The Predictive Power of the Term Structure of Interest rates in Greece,
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, D.Iliadou
Τεύχος: Economic & Statistical Bulletin, National Bank of Greece,March 1997, 8: 6-17.

Οι αποκλίσεις των τιμών των ελληνικών Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου από την εσωτερική τους αξία
Συγγραφείς:Γκ.Χαρδούβελης, Ε.Τσιριτάκης
Τεύχος:σελ. 129-152, στον τόμο: Η ελληνική κεφαλαιαγορά: Εμπειρική διερεύνηση σημαντικών πτυχών της, Πανεπι

Changeover to the Single Currency: Prospects and ChallENes for Credit Institutions in Greece,
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, M.Haralabides, G.Papageorgiou
Τεύχος: Economic Bulletin, Bank of Greece, November 1995, 6: 65-88.

What Moves the Discount on Country Equity Funds?
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, R.Laporta, th.Wizman
Τεύχος: The Internationalization of Equity Markets, Jeffrey Frankel edt., Chicago: the University of Chicago Press, 1994, pp. 345-97.

Margin Requirements and Stock Trading,
Συγγραφείς:G.Hardouvelis
Τεύχος:the New Palgrave Dictionary of Money and Finance, Fall 1992, vol. 2: 645-647.

The Relative Cost of Capital for Marginal Firms over the Business Cycle,
Συγγραφείς:G.Hardouvelis, Th.Wisman
Τεύχος: Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Fall 1992, 17(3): 44-58.

Possible Roles of the Yield Curve in Monetary Policy
Συγγραφείς:A. Estrella, G. Hardouvelis
Τεύχος: in Intermediate Targets and Indicators for Monetary Policy: A Critical Survey, 339-362, Federal Reserve Bank of New York, July 1990.

Do Margin Requirements Matter? Evidence from U.S. and Japanese Stock Markets
Συγγραφείς:G. Hardouvelis, S. Peristiani
Τεύχος:Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Winter 1989-90, 14(4): 16-35.

Evidence on Stock Market Speculative Bubbles: Japan, the United States, and Great Britain,
Συγγραφείς:G. Hardouvelis
Τεύχος: Lead article, Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Summer 1988, 13(2): 4-16.

Margin Requirements and Stock Market Volatility,
Συγγραφείς:G. Hardouvelis
Τεύχος:Quarterly Review, Federal Reserve Bank of New York, Summer 1988, 13(2): 80-89.

Are Rational Expectations Operational?
Συγγραφείς:R.Craine, G.Hardouvelis
Τεύχος:Proceedings of the 20th IEEE Conference on Decision and Control, December 1981, pp. 844-48.

Data Based Priors: Stationarity, and Rational Expectations, (with R. Craine),
Συγγραφείς:R.Craine, G.Hardouvelis
Τεύχος: lead article, Economic Review, Conference Supplement, FRB of San Francisco, October 1980, 4-35.

   

Designed for
Internet Explorer 7
Copyright 2009 ©

University of Piraeus
School of Finance and Statistics
Department of Banking and Financial Management
Karaoli & Dimitriou St. 80
185 34 Piraeus GR
E-mail: ghardouv@unipi.gr
Tel.:+30 210 4142136
Fax: +30 210 4142341